เยี่ยมชมบริษัทฯ และโรงงานของเรา

R0012543

st034-010-dolphin3-4-teak-bottom-sq-ck13

sz-louis-smart-double-005-y-teak-matt-ck06


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ ได้ รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยวิธีการรีด (Extrusion) และการฉีด (Injection Moulding) นอกจากนี้ยังรับจ้างผลิตงานพลาสติกตามแบบลูกค้า รวมถึงรับทำแม่พิมพ์

วัตถุ ประสงค์ของบริษัทฯ ในการผลิตสินค้าคือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลาย ๆ กลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

โดยสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย เช่น

– ประตูพีวีซี

– บานซิ้งค์พีวีซี

– เซี้ยมพีวีซี คิ้วกระเบื้องพีวีซี

– จมูกบันไดพีวีซีและโลหะ

– ร่องพีวีซี สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี คิ้วกระเบื้องพีวีซี

– บัวมอบฝ้าและบัวเชิงผนังพีวีซี

– รวมถึงสินค้าที่ทำจากพีวีซีอีกหลากหลายชนิด ฯลฯ

คลิกชมรายการสินค้าทั้งหมดของ SUNTECH

สถานที่ตั้ง              42/8 หมู่ 4 ซ.ราษฎร์พัฒนา 1 ถ.เอกชัย-เศรฐกิจ ต.คอกกระบือ  อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 034-823492 , 086-3559445 , 083-0689089

โทรสาร: 034-823493

E-mail : suntech_inter@hotmail.com

บุคลากรของ SUNTECH INTER PRODUCT

บุคลากรของ SUNTECH INTER PRODUCT


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร


บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน

บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน