บทความ

บานซิ้งค์พีวีซี ลายกล้วยไม้

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวัสดุตกแต่งงานสถาปัตยกรรมภายในเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แม้กระทั่งบานซิ้งค์ พีวีซี ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเรื่องความสวยงามเข้ามาเสริมจากคุณสมบัติพื้นฐานของพีวีซีที่มีโครงสร้างวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและทนน้ำอยู่แล้ว

บทความ

ศิลปะบนบานประตู พีวีซี

st034-005-dolphin3-4-teak-ck08

การเลือกใช้บานประตูสื่อย่อมสื่อถึงรสนิยมของเจ้าของห้องหรือเจ้าของบ้านได้อย่างไม่ยาก เพราะบานประตูก็เหมือนเสื้อผ้าหรือนาฬิกาที่ประดับกาย เจ้าของบ้านที่พิถีพิถัน ย่อมใส่ใจที่จะเลือกใช้บานประตูที่มีคุณภาพดีและมีความสวยงาม

บทความ

พีวีซี (PVC) วัสดุเพื่ออนาคตสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ประเด็นเรื่องโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะคนไทยย่อมรู้สึกได้ถึงความร้อนระอุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี สาเหตุใหญ่คือภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง และจากการตัดไม้ทำลายป่าโดยฝีมือของผู้บุกรุก ทำให้ปริมาณไม้ธรรมชาติลดลงอย่างน่าใจหาย จนเป็นเหตุให้อากาศบ้านเราร้อนมากขึ้นเพราะไม่มีความชุ่มชื้นจากป่า และเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็ทำให้น้ำป่าไหลมาทำลายหมู่บ้านและชุมชนได้รับความเสียหายประเมินค่าไม่ได้